logo.jpg

+387 61 205 293

info@mas.org.ba

Kojšino broj 1

75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
bsen
logo.jpg
Kojšino broj 1
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
bsen

Obilježen Međunarodni dan tolerancije

Koalicija za borbu protiv mržnje iz Teočaka je 16. novembra 2019. godine u saradnji sa ostalim Koalicijama iz Tuzle, Gradačca, Bijeljine i Zvornika obilježila Međunarodni dan tolerancije sa akcentom da se pojača i poboljša međugeneracijska saradnja.

Mreža aktivnog starenja je imala priliku da govori o ulozi starijih osoba u našem društvu, te da možemo i hoćemo biti bolji i tolerantniji, bez obzira na dobnu, spolnu, etničku ili nacionalnu pripadnost.

MAS Tuzla

U Bosni i Hercegovini briga o starijoj populaciji je još uvijek dio tradicije i kulture naroda, ali sa rastućom populacijom starijih osoba, kao i migracijom iz ekonomskih razloga sve manje je mlađih osoba koje su u mogućnosti se brinuti o svojim roditeljima/srodnicima. Građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti već i zbog ne razumijevanja od strane društva.

Kontakt informacije

Kojšino 1, 75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

+387 61 205 293

Kako do nas?