logo.jpg

+387 61 205 293

info@mas.org.ba

Kojšino broj 1

75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
bsen
logo.jpg
Kojšino broj 1
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
bsen

Zlatne godine u mojoj zajednici

Projekat "Zlatne godine u mojoj zajednici" u saradnji sa općinom Lukavac. 

Projekat provode članice Mreže aktivnog starenja sa područja općine Lukavac.

Učesnici na projektu su starije osobe, članovi grupa aktivnog starenja. 

Sveukupni cilj projekta je unaprijeđenje zdravstenog i socijalno-ekonomskog statusa osoba i njihovo uključenje u razvoj zajednica u kojima žive. 

Ukupna vrijednost projekta je 4.100,00 KM.

MAS Tuzla

U Bosni i Hercegovini briga o starijoj populaciji je još uvijek dio tradicije i kulture naroda, ali sa rastućom populacijom starijih osoba, kao i migracijom iz ekonomskih razloga sve manje je mlađih osoba koje su u mogućnosti se brinuti o svojim roditeljima/srodnicima. Građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti već i zbog ne razumijevanja od strane društva.

Kontakt informacije

Kojšino 1, 75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

+387 61 205 293

Kako do nas?