logo.jpg

+387 61 205 293

info@mas.org.ba

Kojšino broj 1

75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
bsen
logo.jpg
Kojšino broj 1
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
bsen
o-nama-fp.jpg

Ukratko o nama

Sve se više govori o potrebi društva da se pripremi za sve veću potrebu pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga starijoj populaciji. Problemi starenja mogu se ublažiti i poticanjem aktivnog starenja – omogućiti osobama starije životne dobi da se i dalje bave poslom koji su ranije obavljali ili koji nisu ranije stigli, kao što su pronalazak novih hobija, društvena uključenost, učenje novih vještina, osjećaj korisnosti i sticanje samopouzdanja.

Mreža aktivnog starenja radi na promovisanju koncepta aktivnog starenja zasnovanog na:

Partnerstvu

u cilju ostvarivanja i unaprijeđivanja javnog interesa osoba treće životne dobi

Transparentnosti

informacije o planovima, programima, projektima i aktivnostima

Odgovornosti

za realizaciju zajedničkih aktivnosti Inicijativnih grupa i drugih učesnika

VIZIJA

Mreža aktivnog starenja promoviše stvaranje boljih uslova života za starije osobe i učestvuje u uspostavi zajednica za sve generacije.

MISIJA

Doprinos sistemskim rješenjima u oblasti aktivnog/zdravog starenja.

CILJ

Unapređenje socijalnog, zdravstvenog i ekonomskog statusa starijih osoba i njihovo uključenje u razvoj zajednica u kojima žive.

Želite nam se pridružiti?

Želite aktivno stariti? Kontaktirajte nas i postanite dio naših projekata i aktivno se uključite u sve aktivnosti Udruženja "Mreža aktivnog starenja".

Donatori i prijatelji udruženja

  • 1

MAS Tuzla

U Bosni i Hercegovini briga o starijoj populaciji je još uvijek dio tradicije i kulture naroda, ali sa rastućom populacijom starijih osoba, kao i migracijom iz ekonomskih razloga sve manje je mlađih osoba koje su u mogućnosti se brinuti o svojim roditeljima/srodnicima. Građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti već i zbog ne razumijevanja od strane društva.

Kontakt informacije

Kojšino 1, 75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

+387 61 205 293

Kako do nas?